Nieuws Blog B.A.S.

Business Advice Spain > Nieuws Blog B.A.S.
De stichting in Spanje

De stichting in Spanje

De stichting in Spanje (Fundación)

Als abogado (advocaat) in Spanje wordt Business Advice Spain regelmatig gevraagd om Spaanse stichtingen met Nederlands stichters en bestuurders te adviseren. De Spaanse stichting is een rechtspersoon naar Spaans recht. De stichters stellen het financiële vermogen van de stichting ter beschikking aan het behalen van het gestelde doel. Dat doel moet van algemeen belang zijn, zonder specifiek winstoogmerk. Overigens kan het wel zo zijn dat een stichting winst maakt, arbeidscontracten afsluit en economische activiteiten verrichten.

De oprichtingsakte in Spanje. Hoe richt je een stichting op in Spanje?

Deze notariële akte wordt opgemaakt door de notaris en ingeschreven in het register voor stichtingen dat beheert wordt door het Ministerie van Justitie in geval de stichting een landelijke activiteit verricht. Indien de activiteit regionaal is kan de regionale overheid een register daarvoor beheren. De akte moet het volgende bevatten:

 • Persoonsgegevens van de oprichters. Dat kunnen fysieke en rechtspersonen zijn;
 • Het startkapitaal moet €30.000 zijn (De wet zegt dat er uitzonderingen zijn. In de praktijk echter zijn die moeilijk te vervullen;
 • Als het kapitaal uit geld bestaat dan mag dat in termijnen worden ingebracht in geval van regionale actviteiten. In geval van landelijke activiteiten moet de gehele som ineens worden gestort.
 • Statuten;
 • De persoonsgegevens van de personen die het bestuur vormen.

De Statuten

De statuten bevatten tenminste de volgende punten:

 • Naam van de stichting in Spanje (Fundación);
 • Adres van de stichting in Spanje;
 • Samenstelling van het bestuur (president, penningmeester, secretaris, etc);
 • De doeleinden;
 • De basisregels over hoe de middelen van de stichting de doeleinden moeten realiseren.

Daarnaast mogen de oprichters andere statuten/ regels toevoegen naar eigen inzicht.

Het stichtingsregister in Spanje

In het register voor stichtingen wordt bijgehouden wat de status is van de stichting met betrekking tot:

 • Oprichting;
 • Volmachten;
 • Bestuur;
 • Verandering van statuten;
 • Fusies en opheffingen;
 • Administratie (jaarverslagen en plannen van aanpak).

De delegatie van een Nederlandse stichting in Spanje

Ook bestaat er de mogelijkheid om een delegatie van een buitenlandse stichting in Spanje te registreren. Dat is zelfs een verplichting als de stichting het merendeel van haar activiteiten in Spanje uitvoert. Het registreren van een delegatie bespaart een Spaanse oprichtingsakte en andere bureaucratische rompslomp. Echter als de delegatie in aanmerking wil komen voor Spaanse belastingvoordelen die gepaard gaan met de stichting in Spanje of vereniging zal zij een Spaanse belastingnummer moeten aanvragen en aangifte in Spanje moeten doen.

Contact advocaten in Spanje

Wilt u meer weten over stichtingen in Spanje of bent u bestuurder, oprichter en wilt u veranderingen doorvoeren? Neem dan contact met ons op. We hebben ruime ervaring in het oprichten, opheffen en veranderingen doorvoeren. Stuur een email naar info@businessadvicespain.com of bel direct met Jochem Schoevers advocaat (abogado) in Spanje op 0034 610 739 364.

Incassozaken en schuldenprocedures in Spanje

Incassozaken en schuldenprocedures in Spanje

Als advocaat (abogado) in Spanje krijgen we regelmatig de vraag of we kunnen assisteren in incassozaken en schuldenprocedures. Onze specialiteit is het oplossen van conflicten tussen partijen waar een geldschuld de oorzaak van is. Die oplossing wordt altijd aan de hand van de situatie beoordeeld. Het kan zijn dat we eerst contact maken met de schuldenaar om te kijken of een buitengerechtelijke oplossing mogelijk is. Is dat niet het geval zijn er in Spanje, voor de schuldeiser, over het algemeen drie juridische procedures. We gaan er van uit dat de schuld uit geld bestaat, bepaald is, en opeisbaar is:

1. De Monitorio procedure: de “simpelste” procedure voor schulden tot €25.000. De schuld moet gedocumenteerd zijn in facturen of bijvoorbeeld een contract. Die documenten moeten overigens in het Spaans worden ingediend bij de rechtbank.

De rechtbank roept de schuldenaar dan op om te reageren (mogelijkheden: 1. Betalen; 2. Weigeren; 3. Niet reageren). Ingeval van betaling loopt de procedure af. In geval van weigering loopt de Monitorio procedure ook af, en veranderd die in een Verbal (schuld tot €6.000) of Ordinario (schuld vanaf €6.000) procedure (zie hieronder).

In geval er niet gereageerd wordt (NB. de oproep moet wel betekend zijn, hetgeen op zich al een probleem op kan leveren) zal de rechtbank een decreet uitvaardigen waarmee de schuld kan worden ingevorderd of geëxecuteerd (door middel van een nieuwe executie procedure).

2. De Verbal of Ordinarioprocedures kunnen ook direct gestart worden. Het voordeel daarvan is dat als er niet betekend kan worden de rechter de betekening per decreet (edict) kan laten betekenen en de procedure zo tóch doorgaan kan vinden (hetgeen in de Monitorio niet zo zal zijn. Daar wordt de zaak gearchiveerd als er niet betekend kan worden. Het nadeel is dan ook dat dat over het algemeen pas na een aantal maanden duidelijk wordt).

Mocht u meer willen weten over incassozaken en schuldenprocedures in Spanje, neem dan vrijblijvend contact op met Jochem Schoevers, advocaat in Spanje, 0034 610 739 364 of info@businessadvicespain.com

Advocaat in Spanje

Advocaat in Spanje

Voor een Nederlandse onroerend goed (o.g.), projectontwikkelaar verzorgt B.A.S. de juridische aspecten van de aankoop van o.g. en verdere verhuur aan Aldi supermarkten in Spanje. Cliënt opereert in Spanje door middel van een Sociedad Limitada en heeft verschillende intercompany leningen tussen verschillende vennootschappen en fysieke personen in Nederland en Spanje. B.A.S. als Spaans advocaat in Spanje stelt de contracten op in samenspraak met de fiscale adviseur.

B.A.S. als advocaat helpt een Spaanse stichting met Nederlands patronaat met het organiseren van het bestuur en het op orde brengen van het Spaanse stichtingsregister.

B.A.S. vertegenwoordigt een Spaanse tuinmeubelhandelaar bij een incassozaak in Israel. B.A.S. als advocaat onderhoudt de relatie met de lokale juridische vertegenwoordiger in Israel.

B.A.S. bemiddelt bij een geschil tussen een Spaanse en Ierse onderneming over de uitvoering en betaling van diensten in Murcia. B.A.S. als Spaans advocaat in Spanje stelt de overeenkomst op tussen Spaanse en Ierse partijen.

B.A.S. vertegenwoordigt een Spaanse drankenhandel in een geschil met een Nederlandse leverancier.

Nederlandse cliënt koopt aandelen in een Spaanse Sociedad Limitada (“SL”), en gaat ook de directie vormen van die SL in Spanje maar blijft in NL wonen. B.A.S. als advocaat in Spanje begeleidt het ondernemingsrechtelijk aspect (aandelenkoop), het arbeidsrechtelijk (managementcontract of “normaal” arbeidscontract, of dienstverleningscontract) aspect en het belastingaspect (de directie krijgt salaris in Spanje maar woont in NL, (non) residentenbelasting).

B.A.S. als advocaat in Spanje helpt een internationale joint venture van verschillende internationale aandeelhouders (1 Amerikaanse en 2 Spaanse) met het oprichten van een Spaans bedrijf. B.A.S. draft het Joint Venture contract, de licentie- en arbeidsovereenkomsten. Als ook de contracten om grond en o.g. te kunnen ontwikkelen.

Voor een Duitse bijoux handelaar die in de Corte Inglés keten door heel Spanje (de Spaanse Bijenkorf) een “shop in shop” heeft met 50 werknemers onderhoudt B.A.S. als advocaat in Spanje alle vennootschapsrechtelijke en aspecten van de branche van de Duitse GmbH (o.a. besluiten, contracten, notaris liaison en volmachtenwerk).

B.A.S. heeft in de Covid 19 crisis veel hulp geboden aan lokale cliënten met advies en uitvoering van ERTEs (de Nederlandse werktijdverkortingsprocedure) en het verkrijgen van líneas de crédito de zogenaamde ICO-leningen (leningen geborgd door de staat). Als advocaat in Spanje en naar Spaans recht maar met Nederlandse nationaliteit is B.A.S. in staat om de perfecte link te vormen tussen de Nederlandse en Spaanse partijen en geïnteresseerden.

B.A.S. als Spaans advocaat behartigt de belangen van een Spaanse importeur bij de douane in Rotterdam. De procedure wordt gevoerd over intellectueel eigendom en strafrecht.

B.A.S. adviseert piloten en andere beroepsgroepen (zoals sporters) die in Spanje wonen maar in het buitenland werk verrichten over hun fiscale mogelijkheden. Als Spaans advocaat met de Nederlandse nationaliteit weet B.A.S. als geen ander hoe Spanje en Nederland zich verhouden en waar voordelen te behalen zijn.

B.A.S. als Spaans advocaat organiseert de incasso voor een Belgische meubelmaker die goederen heeft geleverd in Sotogrande, Cádiz, Spanje maar niet betaald heeft gekregen. Ook verschillende Vlaamse bedrijven zijn cliënt bij B.A.S.

B.A.S. is de company secretary of secretaris van verschillende Spaanse bedrijven met buitenlandse aandeelhouders. B.A.S. verzorgt het juridische onderhoud van de bedrijven en zorgt voor de wijzigingen in het register. Wijzigingen kunnen bestaan uit aandeelhoudersbesluiten, directeursbesluiten, wijzigingen in het bestuur, volmachten, etc. Als Spaans advocaat met Nederlandse nationaliteit kent B.A.S. de Spaanse wetten en haar eisen en kan op die manier buitenlandse partijen optimaal begeleiden in Spanje.

B.A.S. als Spaans advocaat in Spanje staat een Duitse directeur bij die ontslagen werd door een Spaans bedrijf. B.A.S. begeleidt de onderhandelingen met het bedrijf en de daaropvolgende rechtszaak.

B.A.S. vertegenwoordigd een Spaanse aandeelhouder in een Nederlandse Besloten Vennootschap. De aandeelhouder moest voor de Ondernemingskamer verschijnen. B.A.S. als Spaans advocaat in Spanje coördineert de juridische vertegenwoordiging in Nederland.

Als advocaat in Spanje met de Nederlandse nationaliteit heeft B.A.S. verschillende onroerend goed transacties begeleid. Onder andere in Huelva, la Costa del Sol, Marbella, Estepona, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona, Costa Brava, maar ook in Noord Spanje zoals Galicia en Baskenland.

Als Spaans advocaat heeft B.A.S. procedures gevoerd tegen de registrador (de directeur) van het eigendomsregister in Spanje. Vanwege een geschil over de interpretatie van de wet met betrekking tot hypotheken en executies werd een onroerend goed niet ingeschreven in het eigendomsregister. B.A.S. werd in het gelijk gesteld over de interpretatie van de wet en verkreeg de inschrijving voor zijn cliënt. B.A.S. heeft verschillende posts geschreven over deze foute interpretatie van het eigendomsregister.

Mocht u vragen hebben over het Spaanse recht, of een vergelijking willen tussen Nederlands en Spaans recht of heeft u een probleem waarbij u hulp nodig heeft van een Nederlands sprekende advocaat? Neem dan contact op met Jochem Schoevers de Nederlander die Spaans advocaat is in Spanje voor B.A.S.

 

Nederlands advocaat in Spanje
Nederlands advocaat in Spanje
Nederlandse Advocaat in Spanje

Nederlandse Advocaat in Spanje

Nederlandse advocaat in Spanje

Jochem Schoevers is sinds 2007 spaans abogado. In 2000 behaalde hij zijn bul aan de Universiteit Leiden. In 2005 besloot hij, na 2 jaar in Spanje bij een Spaans advocatenkantoor gewerkt te hebben, om zijn Nederlandse diploma of bul te homologeren in Spanje. Daarom studeerde hij ongeveer twee jaar aan verschillende Spaanse universiteiten. Onder andere die van Valencia, Murcia, Granada, en Sevilla. In die periode moest de student die zijn rechtentitel wilde homologeren 10 Spaanse vakken doen. Hetgeen vergelijkbaar was met de propedeuse die destijds op de Nederlandse universiteit behaald moest worden. Die “homologatieprocedure” bestond uit het bestuderen van basisvakken zoals strafrecht, ondernemingsrecht, belastingrecht, arbeidsrecht, procesrecht, maar ook bijvoorbeeld Spaanse rechtsgeschiedenis.

In 2007 behaalde hij zijn laatste vak en dus homologeerde Spanje zijn Nederlandse diploma. Met die homologatie kon hij zich inschrijven bij het Ilustre Colegio de Abogados in zijn toenmalige woonplaats Lorca in Murcia. Vandaar Nederlandse advocaat (of abogado) in Spanje.

Tegenwoordig is de homologación geregeld bij het Spaanse ministerie van onderwijs.

Huidige activiteiten

Sinds 2003 houdt Jochem zich als Spaanse advocaat bezig met onroerend goed in Spanje. In eerste instantie huizen, hotels en terreinen aan de kust. Daarna, vanaf 2008, richt hij zich ook op de ondersteuning van buitenlandse ondernemingen met belangen in Spanje. Hij specialiseert zich op soft landing services, een combinatie van juridische, accounting, tax en HR services. Juridische diensten bestaan veelal uit ondernemingsrecht, import, export, en handelsrecht. Maar ook arbeidsrecht, fiscaal en incasso’s komen vaak aan de orde. Vanaf 2010 is hij ook inhouse counsel bij het amerikaanse Best Doctors, Teladoc Health en later Advance Medical. Daar was hij verantwoordelijk als Legal Director en Company Secretary voor alle Europese en Zuidoost-Aziatische activiteiten. Die bestonden uit second opinions op afstand, ehealth, telemedicine of virtual care waarbij medische handelingen op afstand worden verricht. Verzekeringsmaatschappijen en werkgevers kopen die services in voor hun verzekerden en werknemers respectievelijk. Vanwege de persoonsgegevens die bewerkt werden heeft Jochem ook expertise in internationale persoonsgegevensbescherming zoals GDPR, AVG en Hipaa.

Mocht u meer willen weten over het Spaanse recht en de rechtsgang in Spanje? Of heeft u een juridisch probleem of vraagstuk in Spanje? Neem dan vrijblijvend contact op of bel direct met Jochem Schoevers, Nederlandse advocaat in Spanje op 0034 610 739 364.

Jochem Schoevers in het artikel van diario negocio
Abogado Jochem Schoevers in een interview in Diario Negocio in 2010
Spaanse belastingvrijstelling voor piloten

Spaanse belastingvrijstelling voor piloten

Piloten in de breedste zin van het woord

Mensen die in Spanje woonachtig zijn voor de inkomstenbelasting en een arbeidsverhouding hebben met een bedrijf dat niet in Spanje gevestigd is kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling van maximaal € 60.100. Meestal aangeduid als Spaanse belastingvrijstelling voor piloten, omdat deze professionals dit regime het meest lijken te gebruiken. De vrijstelling en de voorwaarden ervan zijn bevestigd in het bindend advies van de Spaanse belastingdienst. De autoriteiten hebben het advies uitgegeven met betrekking tot de vraag van een professionele motorrijder (in het Spaans ook een “piloto” of piloot). Continue reading “Spaanse belastingvrijstelling voor piloten”

Taken van de FG volgens de AVG

Taken van de FG volgens de AVG

Taken van de FG volgens de AVG

Volgens de Algemene Verordening voor de Gegegevensbescherming moet de Functionaris Gegevensbescherming (“FG”) met de volgende taken worden belast:

Dit geldt voor zowel Nederland als Spanje. Alhoewel er in Spanje nog meer taken aan de FG worden toebedeeld.:

 1. Het informeren en adviseren de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen;
 2. Het toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;
 3. Het desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 35;
 4. Met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;
 5. Optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de in artikel 36 bedoelde voorafgaande raadpleging, en, waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegenheid.

De FG houdt bij de uitvoering van zijn taken rekening met het aan verwerkingen verbonden risico, en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.

Contact

Wilt u meer weten over de taken van de FG volgens de AVG, neem dan contact met ons op of bel direct 0034 610 739 364

Persoonsgegevensbescherming zorgsector Spanje

Persoonsgegevensbescherming zorgsector Spanje

Tips voor zorgsector

De Spaanse toezichthouder, de AEPD heeft een aantal tips gegeven aan medisch en administratief personeel. Die tips gaan over persoonsgegevensbescherming in de zorgsector in Spanje. Zoals waarschijnlijk bekend zijn medische gegevens een bijzondere categorie van persoonsgegevens. Dat betekent dat de verwerking van deze gegevens in principe verboden is en alleen onder bepaalde condities is toegestaan. Een van die condities is medische hulpverlening.

Bescherming

Dat betekent natuurlijk wel dat die gegevens goed beschermt moeten worden. Omdat verlies of ongeoorloofde toegang tot die gegevens grote gevolgen voor het slachtoffer in kwestie kan hebben. En ook al spreekt dat voor zich, veelal zijn medische instellingen niet voorbereid op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot die beveiliging. Dat komt omdat er geen duidelijke regels bestaan omtrent het werken met dat soort gegevens; omdat personeel niet ingelicht of getraind is; omdat (extra) beveiliging te duur is; of omdat er simpelweg geen tijd om regels, training of beschermingsmaatregelen te treffen.

Zowel de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens als de Spaanse AEPD hebben daarvoor een aantal tips opgesteld: Tips Spaanse toezichthouder:  Continue reading “Persoonsgegevensbescherming zorgsector Spanje”

Tips voor zorginstellingen om datalekken te voorkomen

Tips voor zorginstellingen om datalekken te voorkomen

Interessante tips voor zorginstellingen om datalekken te voorkomen van de Autoriteit Persoonsgegevens “AP”). Eerst publiceert ze een artikel waarin duidelijk wordt dat zorginstellingen in Nederland wederom koplopers zijn in het melden van datalekken. Dat de zorgsector gevoelige gegevens verwerkt die al snel tot een meldplicht leiden is bekend. Een vraag die zich men hier kan stellen is: is de zorgsector het braafste jongetje van de klas of worden er daadwerkelijk de meeste fouten gemaakt? 

Overzicht datalekken

De AP ontving in de eerste helft van 2019 11.906 meldingen van datalekken. Het gaat om ongeveer 2.000 meldingen per maand. Als deze trend zich voortzet dan verwacht de AP voor heel 2019 een stijging van 14 procent ten opzichte van 2018. De meeste datalekken worden opnieuw gemeld door de zorgsector. De AP geeft zorginstellingen daarom tips om een aantal veel voorkomende typen datalekken te voorkomen.

Zorgsector

Sinds de inwerkingtreding van de meldplicht datalekken ontvangt de AP, naast datalekmeldingen uit de financiële sector en de sector openbaar bestuur, de meeste meldingen uit de zorgsector. Dit is voor de AP aanleiding deze sector extra uit te lichten in de datalekkenrapportage.

Het grootste aantal datalekmeldingen binnen de zorgsector is afkomstig van ziekenhuizen (23%) en apotheken (22%). Continue reading “Tips voor zorginstellingen om datalekken te voorkomen”

De Kerk en het inzagerecht onder de AVG

De Kerk en het inzagerecht onder de AVG

Interessante uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de Kerk en het inzagerecht onder de AVG (en Wbp).

Inzagerecht

Onder artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR (in het Engels) of RGPD en LOPDGDD (in het Spaans) hebben (natuurlijke) personen het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van haar betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens en van de (onder meer en voor zover hier van belang) volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens.

Ingevolge art. 15 lid 3 AVG dient de Kerk de betrokkene een kopie te verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Art. 12 lid 1 AVG bepaalt dat de betrokkene bedoelde informatie in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt.

De Kerk en het inzagerecht onder de AVG

Het geschil is nu toegespitst op de persoonsgegevens die zijn opgenomen Continue reading “De Kerk en het inzagerecht onder de AVG”

Persoonsgegevensverwerking in de zorgsector in Spanje

Persoonsgegevensverwerking in de zorgsector in Spanje

Toepasselijke wetgeving op de persoonsgegevensverwerking in de zorgsector in Spanje

Meer dan een jaar geleden trad de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) in werking. In Spanje heet deze verordening Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”). Deze verordening, alhoewel rechtstreeks van toepassing in elke EU lidstaat, wordt in Spanje uitgewerkt in nog een andere wet, de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD).

Op zorginstellingen en natuurlijke personen die in Spanje persoonsgegevens verwerken zijn dus zowel de AVG/RGPD als de LOPD-GDD van toepassing. Beide hebben specifieke bepalingen met betrekking tot het verwerken van gezondheidsgegevens.

Nu zorgt de Europese Verordening natuurlijk voor een uniforme regelgeving in alle lidstaten, dus als u op de hoogte bent van de Verordening omdat u die in het Nederlands gelezen hebt is dat in principe goed, want die geldt ook hier in Spanje. Maar waar het veelal aan schort is de kennis en implicaties van de nationale LOPD-GGD, en de taalbarrière tussen patiënten, zorgverleners, de wet, adviseurs en autoriteiten.

Onze service

bestaat uit de persoonsgegevensbescherming van uw verwerkingsactiviteiten volledig op ons te nemen. Zodat u zich kan richten op de zorgverlening. Onze specialiteit is deze materie toe te passen, helder op te schrijven en uit te leggen aan patiënten, dokters en andere zorgprofessionals, in hun eigen taal. Dat doen we in het Nederlands, Engels, Duits en Spaans. Ons team bestaat uit Nederlandse en Spaanse advocaten die tezamen meer dan 30 jaar ervaring in de internationale persoonsgegevensbescherming hebben. Wij vertalen niet simpelweg en oppervlakkig maar begrijpen daadwerkelijk het jargon in deze 4 talen.

Bijvoorbeeld, wij helpen met:

 • Het opmaken van het privacybeleid in overeenstemming met uw daadwerkelijke verwerkingsactiviteiten en de wet. U kan dat beleid op uw website publiceren of anderszins aan de patiënt/ betrokkene overhandigen (ook schrijven wij cookie policies en andere waarschuwingen/ juridische informatie op uw website);
 • Het inventariëren van uw verwerkingsproces en het opmaken van de vereiste documenten die deze processen vastleggen. Deze verwerkingsactiviteiten gaat niet alleen over patiënten en hun familie, maar ook over personeel, bezoekers en vertegenwoordigers. Ook is dit niet alleen digitaal (websites, servers, email, whatsapp, etc), maar ook papier, telefoon, videobeveiliging, etc.;
 • Adviseren over de serviceinrichting om de privacy zo optimaal mogelijk te maken (“Privacy by Design”);
 • Het informeren en trainen van (zorg)personeel over de regelgeving, over het interne beleid, over hoe om te gaan (herkennen en reageren) met de rechten van patiënten en betrokkenen aangaande privacy;
 • Het opstellen van geldige toestemmingsdocumenten;
 • Scripts voor telefoon en email aangaande informatie over gegevensverwerking;
 • Het functioneren als Functionaris voor de Persoonsgegevens (de “FG”). Het is in Spanje verplicht om een FG te benoemen voor ziekenhuizen en andere samenwerkingverbanden die patiëntendossiers bewaren. De FG is alleen niet verplicht voor individuele dokters/ zorgprofessionals die zelfstandig opereren;
 • Als FG helpen we ook met het voorkomen van datalekken, het opstellen van procedures om lekken te voorkomen, (intern) te melden en de consequenties te beperken. We bemiddelen in geval van een lek tussen verwerker en eventueel consument en autoriteiten;
 • We maken gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (“DPIA”´s) en bepaling of een verwerking “waarschijnlijk een hoog risico inhoudt”;
 • We adviseren over eventuele internationale transfers, buiten de Europese Unie.
 • We adviseren in situ, maar ook over de telefoon en email. We kunnen op projectbasis aanwezig zijn, maar ook op aangewezen dagen “spreekuur” houden en trainingen geven;

Fees en aanpak

Wij verrichten deze diensten op uurbasis of projectbasis. In een eerste oriënterend gesprek leggen we onze diensten verder uit en maken een schatting van de behoefte bij cliënt. Op basis daarvan maken we een offerte voor de implantatie van het beschermingsplan. Zoals gezegd kunnen we op afstand werken en of inhouse naar gelang de behoefte/ aanbeveling/ noodzaak.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen dan bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen. Met vriendelijke groet,

Business Advice Spain, specialisten in het beveiligen van persoonsgegevensverwerking in de zorgsector in Spanje.

Delegados de Protección de Datos & Abogados.

+34 610 739 364 of contact

Worden Spaanse werknemers uitgebuit in Nederland?

Worden Spaanse werknemers uitgebuit in Nederland?

Worden Spaanse werknemers uitgebuit in Nederland?

De Spaanse krant El Pais opende vorige week met een artikel over Spaanse werknemers die in Nederland zouden worden uitgebuit. Ongeschoolde Spaanse arbeiders hebben bijna 500 keer geklaagd bij de Spaanse ambassade in Den Haag over de werkomstandigheden die hen door uitzendbureau´s in Nederland worden geboden.

Aard van de klachten

De klachten gaan het vooral over arbeidstijden, salaris en onderdak. De werknemers worden in Spanje door uitzendbureau´s geworven en kunnen dan in Nederland aan de slag. Ondernemingen die met deze flexibele arbeidskrachten werken zijn onder andere PostNL en Bol.com.

De klachten lijken vooral betrekking te hebben over de afstand tussen woon- werkadres (die veelal meer bedraagt dan beloofd). En over het gedrag van Poolse collega´s. Dat gedrag is aggressief en vertoond mafiatrekjes omtrent het regelen van het forenzenverkeer.

De Nederlandse uitzendbureaus doen het vooral af als onervarenheid van de Spanjaarden en geven de schuld aan een slechte informatievoorziening door de Spaanse contactpunten. Dat zijn degene die de werknemers selecteren en doorsturen naar Nederlandse uitzendbureaus.

Europese Arbeidsautoriteit (ELA)

De klachten zullen worden bestudeerd door arbeidsspecialisten in het Europees Parlement. Dat klinkt heel mooi, maar de vraag is overigens wat die Arbeidsautoriteit dan kan doen. Waarschijnlijk blijft het bij een instructie om een en ander beter te regelen. En voor de mensen die nu met het probleem zitten lijkt dat nog ver weg en onvoldoende.

De SCNU

Een betere, meer directe optie is dan een klacht indienen bij de SCNU. De SCNU houdt toezicht op de naleving van de CAO door uitzendbureau´s. Volgens de FNV, de organisatie die werknemersbelangen verdedigt, zijn er wel degelijk bedrijven die dit soort werknemers niet juist behandelen. Zij garanderen bijvoorbeeld niet een minimum aantal uren, terwijl de werknemers wel stand by moeten zijn en hun onderdak moeten betalen.  Veelal is het zo dat uitzendbureau´s tot aan bepaalde arbeidsvoorwaarden in de CAO onderhandelen, maar bijvoorbeeld het regelen van onderdak overlaten aan derden. Die derden zijn blijkbaar veelal Polen. Daarmee lijkt de regelcultuur van de Poolse werknemers wel te worden bevestigd omdat die al veel langer in Nederland in deze branch werken en zich dus al georganiseerd hebben.

Eerdere misstanden

Deze problematiek is overigens niet nieuw, in maart 2018 maakte andere Spaanse kranten al melding van misstanden in de Nederlandse flexmarkt. Ondertussen heeft de Nederlandse pers al een en ander opgepikt maar echte schandalen zijn er niet ontdekt.

Mocht u vragen hebben over arbeidsomstandigheden in Spanje en of Nederland, BAS kan u helpen. Bel 0034 610 739 364 en neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Nederlandse Ambassade in Madrid

Nederlandse Ambassade in Madrid

Nederlandse ambassade in Madrid – Contactgegevens

(of neem contact op met B.A.S.)

Ambassadeur: Matthijs van Bonzel

Adres:  Pº de la Castellana 259-D, Torre Espacio – Verdieping 36, 28046 Madrid (metro Begoña),
Telefoon:+34913537500, 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar
Fax:+34913537565
E-mail:
Openingstijden
Maandag tot en met donderdag: 9.00 – 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 – 16.30 uur.Bekijk de dagen waarop de ambassade gesloten is.

Contactgegevens consulaire afdeling

Openingstijden
Uitsluitend op afspraak, behalve als hieronder anders staat aangegeven.

Paspoorten, ID-kaarten, DigiD en MVV-aanvragen

Maak een afspraak via ons online afsprakensysteem.

Bekijk de status van aanvraag.

Consulaire verklaringen (o.a. van woonplaats, burgerlijke staat, Nederlanderschap)

Consulaire verklaringen kunt u per post aanvragen. Kies op de pagina Wonen en werken in Spanje de juiste verklaring voor meer informatie.

Basisexamen inburgering buitenland, optieverklaring, verklaring van in leven zijn, legalisatie handtekening en kopie conform origineel

Stuur een e-mail om een afspraak te maken.

Ophalen reisdocument (geen afspraak nodig)

Maandag, dinsdag en donderdag: 9.30 – 13.00 en 14.30 – 16.00 uur.
Woensdag: 10.30 – 13.00 en 14.30 – 16.00 uur.
Vrijdag: 9.30 – 13.00 uur.

In de maanden juli en augustus van 10:00 tot 13:00 uur.

Bekijk voordat u komt de dagen waarop de ambassade gesloten is.

Consulaire vragen per e-mail

Neem bij vragen contact met ons op via het contactformulier.

Tijdsverschil met Nederland

Geen tijdsverschil