Persoonsgegevensbescherming zorgsector Spanje

Tips voor zorgsector De Spaanse toezichthouder, de AEPD heeft een aantal tips gegeven aan medisch en administratief personeel. Die tips gaan over persoonsgegevensbescherming in de zorgsector in Spanje. Zoals waarschijnlijk bekend zijn medische gegevens een bijzondere categorie van persoonsgegevens. Dat betekent dat de verwerking van deze gegevens in principe verboden is en alleen onder bepaalde … More Persoonsgegevensbescherming zorgsector Spanje

Tips voor zorginstellingen om datalekken te voorkomen

Interessante tips voor zorginstellingen om datalekken te voorkomen van de Autoriteit Persoonsgegevens “AP”). Eerst publiceert ze een artikel waarin duidelijk wordt dat zorginstellingen in Nederland wederom koplopers zijn in het melden van datalekken. Dat de zorgsector gevoelige gegevens verwerkt die al snel tot een meldplicht leiden is bekend. Een vraag die zich men hier kan … More Tips voor zorginstellingen om datalekken te voorkomen

De Kerk en het inzagerecht onder de AVG

Interessante uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de Kerk en het inzagerecht onder de AVG (en Wbp). Inzagerecht Onder artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR (in het Engels) of RGPD en LOPDGDD (in het Spaans) hebben (natuurlijke) personen het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken … More De Kerk en het inzagerecht onder de AVG

Persoonsgegevensverwerking in de zorgsector in Spanje

Toepasselijke wetgeving op de persoonsgegevensverwerking in de zorgsector in Spanje Meer dan een jaar geleden trad de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) in werking. In Spanje heet deze verordening Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”). Deze verordening, alhoewel rechtstreeks van toepassing in elke EU lidstaat, wordt in Spanje uitgewerkt in nog een andere wet, … More Persoonsgegevensverwerking in de zorgsector in Spanje

Worden Spaanse werknemers uitgebuit in Nederland?

Worden Spaanse werknemers uitgebuit in Nederland? De Spaanse krant El Pais opende vorige week met een artikel over Spaanse werknemers die in Nederland zouden worden uitgebuit. Ongeschoolde Spaanse arbeiders hebben bijna 500 keer geklaagd bij de Spaanse ambassade in Den Haag over de werkomstandigheden die hen door uitzendbureau´s in Nederland worden geboden. Aard van de … More Worden Spaanse werknemers uitgebuit in Nederland?

Nederlandse Ambassade in Madrid

Nederlandse ambassade in Madrid – Contactgegevens (of neem contact op met B.A.S.) Ambassadeur: Matthijs van Bonzel Adres:  Pº de la Castellana 259-D, Torre Espacio – Verdieping 36, 28046 Madrid (metro Begoña), Telefoon:+34913537500, 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar Fax:+34913537565 E-mail:mad@minbuza.nl Openingstijden Maandag tot en met donderdag: 9.00 – 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 … More Nederlandse Ambassade in Madrid