Gegevensbescherming & Externe FG/ DPO

Business Advice Spain > Gegevensbescherming & Externe FG/ DPO

Op basis van een dienstverleningovereenkomst

Business Advice Spain is gespecialiseerd in de gegevensbescherming en Externe FG/ DPO functies. Cliënten contracteren ons op basis van een freelance overeenkomst als externe FG/ DPO. De toepasselijke wetgeving zegt daarover het volgende:

  1. Een groep van ondernemingen kan één functionaris voor gegevensbescherming benoemen, mits de functionaris voor gegevensbescherming vanuit elke vestiging makkelijk te contacteren is;
  1. De functionaris voor gegevensbescherming wordt aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten. En, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de in artikel 39 bedoelde taken te vervullen.

Business Advice Spain heeft veel ervaring met de bescherming van persoonsgegevens in zorginstellingen en verzekeringsbedrijven. In die hoedanigheid:

  1. Functioneren wij als contactpunt voor werknemers, consumenten en autoriteiten;
  2. Ontwikkelen wij protocollen en implementeren we procedures. Ook geven wij trainingen aan personeel en management;
  3. Wij voeren AVG audits uit, maken gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, helpen om contracten op te stellen en de registers van de verwerkingsactiviteiten op te maken en bij te houden;
  4. Helpen wij de schade te beperken in geval van een datalek.

Contact

Als u meer informatie wilt over onze diensten voor de gegevensbescherming & externe FG/ DPO neem dan contact met ons op. Deze service verlenen wij over het algemeen voor een aantal vastgestelde uren per maand.  Daarvoor helpen wij u met uw compliance en zijn we fulltime FG/DPO voor uw onderneming.

We hebben hier, hier en hier meer over persoonsgegevensbescherming geschreven.