De stichting in Spanje

Business Advice Spain > Nieuws > Business > De stichting in Spanje
Het ministerie van justie overziet het stichtingenregister in Spanje

De stichting in Spanje (Fundación)

Als abogado (advocaat) in Spanje wordt Business Advice Spain regelmatig gevraagd om Spaanse stichtingen met Nederlands stichters en bestuurders te adviseren. De Spaanse stichting is een rechtspersoon naar Spaans recht. De stichters verbinden het vermogen van de stichting aan het behalen van het gestelde doel. Dat doel moet van algemeen belang zijn, zonder specifiek winstoogmerk. Overigens kan het wel zo zijn dat een stichting winst maakt, arbeidscontracten afsluit en economische activiteiten verrichten.

De oprichtingsakte in Spanje

Deze notariële akte wordt opgemaakt door de notaris en ingeschreven in het register voor stichtingen dat beheert wordt door het Ministerie van Justitie. De akte moet het volgende bevatten:

 • Persoonsgegevens van de oprichters. Dat kunnen fysieke en rechtspersonen zijn;
 • Het kapitaal, in welke vorm en welke waarde (als het geen geld is, wat is dan de waarde?). Minimum is €30.000;
 • Statuten;
 • De persoonsgegevens van de personen die het bestuur vormen.

De Statuten

De statuten bevatten tenminste de volgende punten:

 • Naam van de stichting in Spanje (Fundación);
 • Adres van de stichting in Spanje;
 • Compositie van het bestuur (president, penningmeester, secretaris, etc);
 • De doeleinden;
 • De basisregels over hoe de middelen van de stcihting de doeleinden moeten realiseren.

Daarnaast mogen de oprichters andere statuten/ regels toevoegen naar eigen inzicht.

Het stichtingsregister in Spanje

In het register voor stichtingen wordt bijgehouden wat de status is van de stichting met betrekking tot:

 • Oprichting;
 • Volmachten;
 • Bestuur;
 • Verandering van statuten;
 • Fusies en opheffingen;
 • Administratie (jaarverslagen en plannen van aanpak).

Contact advocaten in Spanje

Wilt u meer weten over stichtingen in Spanje of bent u bestuurder, oprichter en wilt u veranderingen doorvoeren? Neem dan contact met ons op. We hebben ruime ervaring in het oprichten, opheffen en veranderingen doorvoeren. Stuur een email naar info@businessadvicespain.com of bel direct met Jochem Schoevers advocaat (abogado) in Spanje op 0034 610 739 364.