Incassozaken en schuldenprocedures in Spanje

Business Advice Spain > Nieuws Blog B.A.S. > Business > Incassozaken en schuldenprocedures in Spanje
Het ministerie van justie overziet het stichtingenregister in Spanje

Als advocaat (abogado) in Spanje krijgen we regelmatig de vraag of we kunnen assisteren in incassozaken en schuldenprocedures. Onze specialiteit is het oplossen van conflicten tussen partijen waar een geldschuld de oorzaak van is. Die oplossing wordt altijd aan de hand van de situatie beoordeeld. Het kan zijn dat we eerst contact maken met de schuldenaar om te kijken of een buitengerechtelijke oplossing mogelijk is. Is dat niet het geval zijn er in Spanje, voor de schuldeiser, over het algemeen drie juridische procedures. We gaan er van uit dat de schuld uit geld bestaat, bepaald is, en opeisbaar is:

1. De Monitorio procedure: de “simpelste” procedure voor schulden tot €25.000. De schuld moet gedocumenteerd zijn in facturen of bijvoorbeeld een contract. Die documenten moeten overigens in het Spaans worden ingediend bij de rechtbank.

De rechtbank roept de schuldenaar dan op om te reageren (mogelijkheden: 1. Betalen; 2. Weigeren; 3. Niet reageren). Ingeval van betaling loopt de procedure af. In geval van weigering loopt de Monitorio procedure ook af, en veranderd die in een Verbal (schuld tot €6.000) of Ordinario (schuld vanaf €6.000) procedure (zie hieronder).

In geval er niet gereageerd wordt (NB. de oproep moet wel betekend zijn, hetgeen op zich al een probleem op kan leveren) zal de rechtbank een decreet uitvaardigen waarmee de schuld kan worden ingevorderd of geëxecuteerd (door middel van een nieuwe executie procedure).

2. De Verbal of Ordinarioprocedures kunnen ook direct gestart worden. Het voordeel daarvan is dat als er niet betekend kan worden de rechter de betekening per decreet (edict) kan laten betekenen en de procedure zo tóch doorgaan kan vinden (hetgeen in de Monitorio niet zo zal zijn. Daar wordt de zaak gearchiveerd als er niet betekend kan worden. Het nadeel is dan ook dat dat over het algemeen pas na een aantal maanden duidelijk wordt).

Mocht u meer willen weten over incassozaken en schuldenprocedures in Spanje, neem dan vrijblijvend contact op met Jochem Schoevers, advocaat in Spanje, 0034 610 739 364 of info@businessadvicespain.com