Label: spanje

De stichting in Spanje

De stichting in Spanje

De stichting in Spanje (Fundación)

Als abogado (advocaat) in Spanje wordt Business Advice Spain regelmatig gevraagd om Spaanse stichtingen met Nederlands stichters en bestuurders te adviseren. De Spaanse stichting is een rechtspersoon naar Spaans recht. De stichters stellen het financiële vermogen van de stichting ter beschikking aan het behalen van het gestelde doel. Dat doel moet van algemeen belang zijn, zonder specifiek winstoogmerk. Overigens kan het wel zo zijn dat een stichting winst maakt, arbeidscontracten afsluit en economische activiteiten verrichten.

De oprichtingsakte in Spanje. Hoe richt je een stichting op in Spanje?

Deze notariële akte wordt opgemaakt door de notaris en ingeschreven in het register voor stichtingen dat beheert wordt door het Ministerie van Justitie in geval de stichting een landelijke activiteit verricht. Indien de activiteit regionaal is kan de regionale overheid een register daarvoor beheren. De akte moet het volgende bevatten:

 • Persoonsgegevens van de oprichters. Dat kunnen fysieke en rechtspersonen zijn;
 • Het startkapitaal moet €30.000 zijn (De wet zegt dat er uitzonderingen zijn. In de praktijk echter zijn die moeilijk te vervullen;
 • Als het kapitaal uit geld bestaat dan mag dat in termijnen worden ingebracht in geval van regionale actviteiten. In geval van landelijke activiteiten moet de gehele som ineens worden gestort.
 • Statuten;
 • De persoonsgegevens van de personen die het bestuur vormen.

De Statuten

De statuten bevatten tenminste de volgende punten:

 • Naam van de stichting in Spanje (Fundación);
 • Adres van de stichting in Spanje;
 • Samenstelling van het bestuur (president, penningmeester, secretaris, etc);
 • De doeleinden;
 • De basisregels over hoe de middelen van de stichting de doeleinden moeten realiseren.

Daarnaast mogen de oprichters andere statuten/ regels toevoegen naar eigen inzicht.

Het stichtingsregister in Spanje

In het register voor stichtingen wordt bijgehouden wat de status is van de stichting met betrekking tot:

 • Oprichting;
 • Volmachten;
 • Bestuur;
 • Verandering van statuten;
 • Fusies en opheffingen;
 • Administratie (jaarverslagen en plannen van aanpak).

De delegatie van een Nederlandse stichting in Spanje

Ook bestaat er de mogelijkheid om een delegatie van een buitenlandse stichting in Spanje te registreren. Dat is zelfs een verplichting als de stichting het merendeel van haar activiteiten in Spanje uitvoert. Het registreren van een delegatie bespaart een Spaanse oprichtingsakte en andere bureaucratische rompslomp. Echter als de delegatie in aanmerking wil komen voor Spaanse belastingvoordelen die gepaard gaan met de stichting in Spanje of vereniging zal zij een Spaanse belastingnummer moeten aanvragen en aangifte in Spanje moeten doen.

Contact advocaten in Spanje

Wilt u meer weten over stichtingen in Spanje of bent u bestuurder, oprichter en wilt u veranderingen doorvoeren? Neem dan contact met ons op. We hebben ruime ervaring in het oprichten, opheffen en veranderingen doorvoeren. Stuur een email naar info@businessadvicespain.com of bel direct met Jochem Schoevers advocaat (abogado) in Spanje op 0034 610 739 364.

Incassozaken en schuldenprocedures in Spanje

Incassozaken en schuldenprocedures in Spanje

Als advocaat (abogado) in Spanje krijgen we regelmatig de vraag of we kunnen assisteren in incassozaken en schuldenprocedures. Onze specialiteit is het oplossen van conflicten tussen partijen waar een geldschuld de oorzaak van is. Die oplossing wordt altijd aan de hand van de situatie beoordeeld. Het kan zijn dat we eerst contact maken met de schuldenaar om te kijken of een buitengerechtelijke oplossing mogelijk is. Is dat niet het geval zijn er in Spanje, voor de schuldeiser, over het algemeen drie juridische procedures. We gaan er van uit dat de schuld uit geld bestaat, bepaald is, en opeisbaar is:

1. De Monitorio procedure: de “simpelste” procedure voor schulden tot €25.000. De schuld moet gedocumenteerd zijn in facturen of bijvoorbeeld een contract. Die documenten moeten overigens in het Spaans worden ingediend bij de rechtbank.

De rechtbank roept de schuldenaar dan op om te reageren (mogelijkheden: 1. Betalen; 2. Weigeren; 3. Niet reageren). Ingeval van betaling loopt de procedure af. In geval van weigering loopt de Monitorio procedure ook af, en veranderd die in een Verbal (schuld tot €6.000) of Ordinario (schuld vanaf €6.000) procedure (zie hieronder).

In geval er niet gereageerd wordt (NB. de oproep moet wel betekend zijn, hetgeen op zich al een probleem op kan leveren) zal de rechtbank een decreet uitvaardigen waarmee de schuld kan worden ingevorderd of geëxecuteerd (door middel van een nieuwe executie procedure).

2. De Verbal of Ordinarioprocedures kunnen ook direct gestart worden. Het voordeel daarvan is dat als er niet betekend kan worden de rechter de betekening per decreet (edict) kan laten betekenen en de procedure zo tóch doorgaan kan vinden (hetgeen in de Monitorio niet zo zal zijn. Daar wordt de zaak gearchiveerd als er niet betekend kan worden. Het nadeel is dan ook dat dat over het algemeen pas na een aantal maanden duidelijk wordt).

Mocht u meer willen weten over incassozaken en schuldenprocedures in Spanje, neem dan vrijblijvend contact op met Jochem Schoevers, advocaat in Spanje, 0034 610 739 364 of info@businessadvicespain.com

Advocaat in Spanje

Advocaat in Spanje

Voor een Nederlandse onroerend goed (o.g.), projectontwikkelaar verzorgt B.A.S. de juridische aspecten van de aankoop van o.g. en verdere verhuur aan Aldi supermarkten in Spanje. Cliënt opereert in Spanje door middel van een Sociedad Limitada en heeft verschillende intercompany leningen tussen verschillende vennootschappen en fysieke personen in Nederland en Spanje. B.A.S. als Spaans advocaat in Spanje stelt de contracten op in samenspraak met de fiscale adviseur.

B.A.S. als advocaat helpt een Spaanse stichting met Nederlands patronaat met het organiseren van het bestuur en het op orde brengen van het Spaanse stichtingsregister.

B.A.S. vertegenwoordigt een Spaanse tuinmeubelhandelaar bij een incassozaak in Israel. B.A.S. als advocaat onderhoudt de relatie met de lokale juridische vertegenwoordiger in Israel.

B.A.S. bemiddelt bij een geschil tussen een Spaanse en Ierse onderneming over de uitvoering en betaling van diensten in Murcia. B.A.S. als Spaans advocaat in Spanje stelt de overeenkomst op tussen Spaanse en Ierse partijen.

B.A.S. vertegenwoordigt een Spaanse drankenhandel in een geschil met een Nederlandse leverancier.

Nederlandse cliënt koopt aandelen in een Spaanse Sociedad Limitada (“SL”), en gaat ook de directie vormen van die SL in Spanje maar blijft in NL wonen. B.A.S. als advocaat in Spanje begeleidt het ondernemingsrechtelijk aspect (aandelenkoop), het arbeidsrechtelijk (managementcontract of “normaal” arbeidscontract, of dienstverleningscontract) aspect en het belastingaspect (de directie krijgt salaris in Spanje maar woont in NL, (non) residentenbelasting).

B.A.S. als advocaat in Spanje helpt een internationale joint venture van verschillende internationale aandeelhouders (1 Amerikaanse en 2 Spaanse) met het oprichten van een Spaans bedrijf. B.A.S. draft het Joint Venture contract, de licentie- en arbeidsovereenkomsten. Als ook de contracten om grond en o.g. te kunnen ontwikkelen.

Voor een Duitse bijoux handelaar die in de Corte Inglés keten door heel Spanje (de Spaanse Bijenkorf) een “shop in shop” heeft met 50 werknemers onderhoudt B.A.S. als advocaat in Spanje alle vennootschapsrechtelijke en aspecten van de branche van de Duitse GmbH (o.a. besluiten, contracten, notaris liaison en volmachtenwerk).

B.A.S. heeft in de Covid 19 crisis veel hulp geboden aan lokale cliënten met advies en uitvoering van ERTEs (de Nederlandse werktijdverkortingsprocedure) en het verkrijgen van líneas de crédito de zogenaamde ICO-leningen (leningen geborgd door de staat). Als advocaat in Spanje en naar Spaans recht maar met Nederlandse nationaliteit is B.A.S. in staat om de perfecte link te vormen tussen de Nederlandse en Spaanse partijen en geïnteresseerden.

B.A.S. als Spaans advocaat behartigt de belangen van een Spaanse importeur bij de douane in Rotterdam. De procedure wordt gevoerd over intellectueel eigendom en strafrecht.

B.A.S. adviseert piloten en andere beroepsgroepen (zoals sporters) die in Spanje wonen maar in het buitenland werk verrichten over hun fiscale mogelijkheden. Als Spaans advocaat met de Nederlandse nationaliteit weet B.A.S. als geen ander hoe Spanje en Nederland zich verhouden en waar voordelen te behalen zijn.

B.A.S. als Spaans advocaat organiseert de incasso voor een Belgische meubelmaker die goederen heeft geleverd in Sotogrande, Cádiz, Spanje maar niet betaald heeft gekregen. Ook verschillende Vlaamse bedrijven zijn cliënt bij B.A.S.

B.A.S. is de company secretary of secretaris van verschillende Spaanse bedrijven met buitenlandse aandeelhouders. B.A.S. verzorgt het juridische onderhoud van de bedrijven en zorgt voor de wijzigingen in het register. Wijzigingen kunnen bestaan uit aandeelhoudersbesluiten, directeursbesluiten, wijzigingen in het bestuur, volmachten, etc. Als Spaans advocaat met Nederlandse nationaliteit kent B.A.S. de Spaanse wetten en haar eisen en kan op die manier buitenlandse partijen optimaal begeleiden in Spanje.

B.A.S. als Spaans advocaat in Spanje staat een Duitse directeur bij die ontslagen werd door een Spaans bedrijf. B.A.S. begeleidt de onderhandelingen met het bedrijf en de daaropvolgende rechtszaak.

B.A.S. vertegenwoordigd een Spaanse aandeelhouder in een Nederlandse Besloten Vennootschap. De aandeelhouder moest voor de Ondernemingskamer verschijnen. B.A.S. als Spaans advocaat in Spanje coördineert de juridische vertegenwoordiging in Nederland.

Als advocaat in Spanje met de Nederlandse nationaliteit heeft B.A.S. verschillende onroerend goed transacties begeleid. Onder andere in Huelva, la Costa del Sol, Marbella, Estepona, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona, Costa Brava, maar ook in Noord Spanje zoals Galicia en Baskenland.

Als Spaans advocaat heeft B.A.S. procedures gevoerd tegen de registrador (de directeur) van het eigendomsregister in Spanje. Vanwege een geschil over de interpretatie van de wet met betrekking tot hypotheken en executies werd een onroerend goed niet ingeschreven in het eigendomsregister. B.A.S. werd in het gelijk gesteld over de interpretatie van de wet en verkreeg de inschrijving voor zijn cliënt. B.A.S. heeft verschillende posts geschreven over deze foute interpretatie van het eigendomsregister.

Mocht u vragen hebben over het Spaanse recht, of een vergelijking willen tussen Nederlands en Spaans recht of heeft u een probleem waarbij u hulp nodig heeft van een Nederlands sprekende advocaat? Neem dan contact op met Jochem Schoevers de Nederlander die Spaans advocaat is in Spanje voor B.A.S.

 

Nederlands advocaat in Spanje
Nederlands advocaat in Spanje
Nederlandse Advocaat in Spanje

Nederlandse Advocaat in Spanje

Nederlandse advocaat in Spanje

Jochem Schoevers is sinds 2007 spaans abogado. In 2000 behaalde hij zijn bul aan de Universiteit Leiden. In 2005 besloot hij, na 2 jaar in Spanje bij een Spaans advocatenkantoor gewerkt te hebben, om zijn Nederlandse diploma of bul te homologeren in Spanje. Daarom studeerde hij ongeveer twee jaar aan verschillende Spaanse universiteiten. Onder andere die van Valencia, Murcia, Granada, en Sevilla. In die periode moest de student die zijn rechtentitel wilde homologeren 10 Spaanse vakken doen. Hetgeen vergelijkbaar was met de propedeuse die destijds op de Nederlandse universiteit behaald moest worden. Die “homologatieprocedure” bestond uit het bestuderen van basisvakken zoals strafrecht, ondernemingsrecht, belastingrecht, arbeidsrecht, procesrecht, maar ook bijvoorbeeld Spaanse rechtsgeschiedenis.

In 2007 behaalde hij zijn laatste vak en dus homologeerde Spanje zijn Nederlandse diploma. Met die homologatie kon hij zich inschrijven bij het Ilustre Colegio de Abogados in zijn toenmalige woonplaats Lorca in Murcia. Vandaar Nederlandse advocaat (of abogado) in Spanje.

Tegenwoordig is de homologación geregeld bij het Spaanse ministerie van onderwijs.

Huidige activiteiten

Sinds 2003 houdt Jochem zich als Spaanse advocaat bezig met onroerend goed in Spanje. In eerste instantie huizen, hotels en terreinen aan de kust. Daarna, vanaf 2008, richt hij zich ook op de ondersteuning van buitenlandse ondernemingen met belangen in Spanje. Hij specialiseert zich op soft landing services, een combinatie van juridische, accounting, tax en HR services. Juridische diensten bestaan veelal uit ondernemingsrecht, import, export, en handelsrecht. Maar ook arbeidsrecht, fiscaal en incasso’s komen vaak aan de orde. Vanaf 2010 is hij ook inhouse counsel bij het amerikaanse Best Doctors, Teladoc Health en later Advance Medical. Daar was hij verantwoordelijk als Legal Director en Company Secretary voor alle Europese en Zuidoost-Aziatische activiteiten. Die bestonden uit second opinions op afstand, ehealth, telemedicine of virtual care waarbij medische handelingen op afstand worden verricht. Verzekeringsmaatschappijen en werkgevers kopen die services in voor hun verzekerden en werknemers respectievelijk. Vanwege de persoonsgegevens die bewerkt werden heeft Jochem ook expertise in internationale persoonsgegevensbescherming zoals GDPR, AVG en Hipaa.

Mocht u meer willen weten over het Spaanse recht en de rechtsgang in Spanje? Of heeft u een juridisch probleem of vraagstuk in Spanje? Neem dan vrijblijvend contact op of bel direct met Jochem Schoevers, Nederlandse advocaat in Spanje op 0034 610 739 364.

Jochem Schoevers in het artikel van diario negocio
Abogado Jochem Schoevers in een interview in Diario Negocio in 2010