De stichting in Spanje

De stichting in Spanje (Fundación)

Als abogado (advocaat) in Spanje wordt Business Advice Spain regelmatig gevraagd om Spaanse stichtingen met Nederlands stichters en bestuurders te adviseren. De Spaanse stichting is een rechtspersoon naar Spaans recht. De stichters stellen het financiële vermogen van de stichting ter beschikking aan het behalen van het gestelde doel. Dat doel moet van algemeen belang zijn, zonder specifiek winstoogmerk. Overigens kan het wel zo zijn dat een stichting winst maakt, arbeidscontracten afsluit en economische activiteiten verrichten.

De oprichtingsakte in Spanje. Hoe richt je een stichting op in Spanje?

Deze notariële akte wordt opgemaakt door de notaris en ingeschreven in het register voor stichtingen dat beheert wordt door het Ministerie van Justitie in geval de stichting een landelijke activiteit verricht. Indien de activiteit regionaal is kan de regionale overheid een register daarvoor beheren. De akte moet het volgende bevatten:

 • Persoonsgegevens van de oprichters. Dat kunnen fysieke en rechtspersonen zijn;
 • Het startkapitaal moet €30.000 zijn (De wet zegt dat er uitzonderingen zijn. In de praktijk echter zijn die moeilijk te vervullen;
 • Als het kapitaal uit geld bestaat dan mag dat in termijnen worden ingebracht in geval van regionale actviteiten. In geval van landelijke activiteiten moet de gehele som ineens worden gestort.
 • Statuten;
 • De persoonsgegevens van de personen die het bestuur vormen.

De Statuten

De statuten bevatten tenminste de volgende punten:

 • Naam van de stichting in Spanje (Fundación);
 • Adres van de stichting in Spanje;
 • Samenstelling van het bestuur (president, penningmeester, secretaris, etc);
 • De doeleinden;
 • De basisregels over hoe de middelen van de stichting de doeleinden moeten realiseren.

Daarnaast mogen de oprichters andere statuten/ regels toevoegen naar eigen inzicht.

Het stichtingsregister in Spanje

In het register voor stichtingen wordt bijgehouden wat de status is van de stichting met betrekking tot:

 • Oprichting;
 • Volmachten;
 • Bestuur;
 • Verandering van statuten;
 • Fusies en opheffingen;
 • Administratie (jaarverslagen en plannen van aanpak).

De delegatie van een Nederlandse stichting in Spanje

Ook bestaat er de mogelijkheid om een delegatie van een buitenlandse stichting in Spanje te registreren. Dat is zelfs een verplichting als de stichting het merendeel van haar activiteiten in Spanje uitvoert. Het registreren van een delegatie bespaart een Spaanse oprichtingsakte en andere bureaucratische rompslomp. Echter als de delegatie in aanmerking wil komen voor Spaanse belastingvoordelen die gepaard gaan met de stichting in Spanje of vereniging zal zij een Spaanse belastingnummer moeten aanvragen en aangifte in Spanje moeten doen.

Contact advocaten in Spanje

Wilt u meer weten over stichtingen in Spanje of bent u bestuurder, oprichter en wilt u veranderingen doorvoeren? Neem dan contact met ons op. We hebben ruime ervaring in het oprichten, opheffen en veranderingen doorvoeren. Stuur een email naar info@businessadvicespain.com of bel direct met Jochem Schoevers advocaat (abogado) in Spanje op 0034 610 739 364.