Oprichten bedrijven en hun onderhoud

Business Advice Spain > Oprichten bedrijven en hun onderhoud

Onze diensten met betrekking tot het oprichten van Spaanse bedrijven en hun inderhoud houden over het algemeen in:

  • Reservering van bedrijfsnaam;
  • Bedrijfsoprichting bij notaris (voorbereiden/ checken documenten), opstellen van volmachten in de verschillende talen en apostillering indien nodig en registratie in publieke registers;
  • Secretariële diensten: (opstellen van besluiten voor het aanstellen van directeuren, RvB, gevolmachtigden);
  • Onderhoud van interne bedrijfsregisters en boeken;
  • Optreden als lokale gevolmachtigden en of bestuurders;
  • Gebruik van ons adres als geregistreerd adres van de onderneming;
  • We kunnen helpen bij het rekruteren van directeuren en medewerkers van gespecialiseerde industrieën. Voor lange of korte termijn, wat het beste bij uw bedrijf past;
  • Ontvangen en doorsturen van post en dienen als aanspreekpunt van de onderneming voor lokale instellingen en autoriteiten.

Wij kunnen u begeleiden bij het gehele traject of bij een deel ervan, tegen een vast tarief of op uurbasis.

Contact